097 Marzec 2012, Linux Magazine

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
“Lisa”
12
WSPÓŁPRACA
FREE
LINUKSA Z MAC OS
I WINDOWS
Najprostsza wersja Linuksa na świecie!
&
A
N
D
R
O
ID
A
N
D
R
O
ID
&
A
N
D
R
O
ID
A
N
D
R
O
ID
MARZEC 2012 – NUMER 3 (97)
CENA: 25,90 zł (5% VAT)
MARZEC 2012
NUME
M
Więcej niż samba
WSPÓŁP
R
A
CA MIĘDZY PLATFORMAMI
WSPÓŁPRACA MIĘDZY PLATFORMAMI
n
Linux na Macu
n
MS Office na Linuksie
n
Mobilne pliki
OPTYMALIZUJEMY LINUKSA
POD KATEM LAPTOPA
Edytujemy mapy online
za pomocą Merkaartora
TEST TRZECH TANICH
TABLETÓW Z ANDROIDEM
Aplikacje na Androida dla kobiet
Synchronizacja smartfonu z komputerem
Fog
Klonujemy dyski
przez sieć
Panorama
Automatyczne tworzenie zdjęć panoramicznych
SCRIBUS
Własne publikacje
ESB
Łączymy aplikacje sieciowe
w architekturę zorientowaną na usługi
WWW.LINUX- MAGAZINE.PL
Kei.pl - Nowoczesne rozwiązania hostingowe
dla Twojej firmy
Kei.pl
- nowoczesne
rozwiązania hostingowe
Google - najpopularniejsza
wyszukiwarka na świecie
Blisko 10 lat doświadczenia
Kilkadziesiąt tysięcy stron WWW
Łącza do 5 operatorów
System zasilania awaryjnego
Codzienna kopia zapasowa
24 godzinna pomoc techniczna
W kategorii
usługi hostingowe
 Witamy
Standardy
Standardy
Jon “maddog” Hall
N
iedawno rozmawiałem z pewnym profesorem,
Wiele lat temu za niezbędny uznany został zestaw
standardowych interfejsów binarnych (ABI), który po-
zwalałby programistom aplikacji przygotować jeden ze-
staw binariów i udostępnić je na różnych dystrybucjach.
Przerodziło się to w projekt Linux Standard Base Pro-
ject, który, choć nie jest doskonały, pomógł zachować
spójność między dystrybucjami przynajmniej na pozio-
mie ABI.
Być może nadszedł czas, by społeczność wolnego
i otwartego oprogramowania zajęła się pracą nad stan-
dardowym „wyglądem i zachowaniem” GNU / Linuksa.
Może pora na „standardowy interfejs”, na który każdy
mógłby liczyć i który w każdej dystrybucji zachowy-
wałby się tak samo. W żaden sposób nie przeczy to idei
wielu GUI, natomiast znacznie ułatwiłoby życie wielu
użytkownikom, a także autorom książek, podręczników
i różnego rodzaju dokumentacji.
Jakiś czas temu pojawił się interesujący produkt o na-
zwie Looking Glass stworzony przez firmę Visix, który
mógł przyjmować wygląd jednego z kilku dostępnych in-
terfejsów (Windows, Apple’a, Motif i jeden czy dwa
inne). Zestaw API pozwalał programistom przygotować
swoje aplikacje na dowolna platformę. Najbardziej inte-
resujący był fakt, że ten sam plik binarny wyglądał jak
aplikacja Apple’a, gdy działał na Macu, jak program win-
dowsowy na systemach Microsoftu i jak aplikacja unik-
sowa na uniksach. Przy użyciu architektury klient-ser-
wer ta sama aplikacja mogła zostać wyświetlona na
trzech różnych systemach operacyjnych
z jednego serwera oraz przyjąć na-
tywny wygląd i zachowanie każdego
z nich.
Tego typu technologia mogłaby
pozwolić zachować spójność mię-
dzy systemem i aplikacjami. Być
może warto jednak podjąć pewien
wysiłek, by dogadać się w kwestiach
wspólnych – również jeśli chodzi
o wygląd i zachowanie GUI. Dzięki
temu z pewnością GNU /
Linux stałby się syste-
mem łatwiejszym
w użyciu.
nnn
który narzekał, że Linux działa na wiele spo-
sobów, w zależności od dystrybucji. Nie podo-
bało mu się, że jedna dystrybucja umieszcza
dany plik w jednym miejscu, a druga – w innym. Stwier-
dził, że trudno mu zapamiętać, gdzie która trzyma okre-
ślony plik.
Gdyby był tzw. „zwykłym użytkownikiem”, zaleciłbym
mu po prostu trzymanie się jednej dystrybucji, zamiast
przerzucania się z jednej na drugą. Profesor jednak nie
mógł sobie pozwolić na taki luksus, bowiem jego stu-
denci mogą korzystać z dowolnej dystrybucji. Podobny
problem dotyka zresztą administratorów systemów,
a także zwykłych użytkowników, którzy natrafiają na
różne dystrybucje w rozmaitych miejscach.
Jedną z zalet GNU / Linuksa jest możliwość dostoso-
wania go do swoich potrzeb. Możemy na przykład wy-
brać Gnome, KDE, LXCE lub inne środowisko graficzne –
a nawet w ogóle zrezygnować z GUI i pracować wyłącz-
nie w wierszu poleceń. Elastyczność ta postrzegana jest
przez większość użytkowników Linuksa jako ogromna
zaleta.
Jednak odmienne zestawy interfejsów, występujące
w różnych dystrybucjach, a nawet w różnych konfigura-
cjach tej samej dystrybucji, stwarzają problemy tym,
którzy próbują prowadzić kursy i szkolenia, dokumento-
wać funkcje związane z GUI czy tłumaczyć nowicjuszom,
jak działa GNU / Linux.
Od niedawna KDE, Gnome i Ubuntu eksperymentują
z czymś, co niektórzy uważają za radykalne odejście od
koncepcji tradycyjnego pulpitu, na rzecz stworzenia in-
terfejsu bardziej intuicyjnego i prostszego w użyciu.
Przy okazji część użytkowników się zraziła – w końcu
przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.
Wiele osób uważa, że jedną z największych zalet pro-
duktów Apple’a jest spójność interfejsu i fakt, że przy za-
kupie Apple’a wiadomo, czego się spodziewać: każde
wydanie systemu oferuje interfejs, który działa tak
samo. Podobno z Microsoftem też tak jest, jednak Apple
zbiera więcej pochwał za wygodę użytkowania i ogólną
konsekwencję w wyglądzie i zachowaniu GUI.
Spora część tej „wygody użytkowania” produktów Ap-
ple’a ma swoje źródło w dobrze zaprojektowanym
i spójnym systemie operacyjnym oraz aplikacjach. Jeżeli
dana aplikacja nie wygląda i nie zachowuje się według
zaleceń Apple’a, nie dostanie się do App Store. Ta spój-
ność środowiska Apple’a dotyczy również formatów da-
nych, konwersji i innych zagadnień niskopoziomowych,
dzięki którym aplikacje dobrze współdziałają i ze sobą,
i z systemem operacyjnym.
3
WWW.LINUXMAGAZINE.PL
NUMER 97 MARZEC 2012
LINUX
&
ANDROID MAGAZINE
Spis treści
&
ANDROID
ANDROID
&
ANDROID
ANDROID
Linux Magazine jest miesięcznikiem specjalistycznym wydawanym we
współpracy z Linux New Media AG, Monachium, Niemcy.
Wydawca Linux New Media Polska sp. z o.o.
Redaktor Naczelny
Artur Skura,
askura@linux-magazine.pl
Programowanie i aplikacje:
Oliver Frommel,
ofrommel@linux-magazine.com
Nowości i raporty:
Ulrich Bantle,
ubantle@linux-magazine.com
Korespondenci i współpracownicy
Zack Brown, Patricia Jung, James Pyles,
Uli Bantle, Andreas Bohle, Jens-Christoph Brendel,
Hans-Georg Eßer, Markus Feilner, Oliver Frommel,
Marcel Hilzinger, Mathias Huber, Anika Kehrer,
Kristian Kißling, Jan Kleinert, Peter Kreußel,
Thomas Leichten stern, Jörg Luther, Nils Magnus
Sekretarz redakcji
Joanna Romaniuk,
jromaniuk@linux-magazine.pl
Skład tekstu i przygotowanie poligraficzne
Kasia Skura
,
kskura@linux-magazine.pl
Projekt okładki
Pinball, i
nfo@piball-werbeagentur.de
Reklama
www.linux-magazine.pl/advertise
reklama@linux-magazine.pl
tel.: 0691 440 903
Miedzynarodowa
Hube
rt Wiest,
anzeigen@linuxnewmedia.de
tel.: +852 633 30 382 (Hong Kong)
Corporate Management (Linux New Media AG)
He
rmann Plank,
hplank@linux-magazine.com
,
Brian Osborn,
bosborn@linuxnewmedia.com
Prenumerata
J. Ewa Romaniuk
,
redakcja@linux-magazine.pl
prenumerata@linux-magazine.pl
Cena prenumeraty
(12 numerów w roku zawierających
CD-ROM lub DVD):
D
la osób prywatnych
Współpraca
Gdyby istniał tylko Linux, świat byłby
szczęśliwszy – ale może mniej
interesujący. Dobrze więc,
że mamy styczność z pecetami
z Windows, Makami,
urządzeniami mobilnymi,
chmurami…
14
Systemy plików
Współdzielenie plików między
różnymi platformami wcale nie musi
prowadzić do konfliktów. Przedstawiamy
kilka narzędzi związanych z systemami
plików, które pomogą nam w pracy
w środowiskach heterogenicznych.
19
Microsoft Office
w Wine
Jeśli musimy korzystać z Microsoft
Office, możemy to robić pod Linuksem.
22
Linux na Maku
roczna
195 zł
półroczna
110 zł
dwuletnia
330 zł
Dla firm
roczna
215 zł
półroczna
125 zł
dwuletnia
345 zł
P
renumerata zagraniczna:
roczna
320 zł
Komputery z jabłkiem są co
prawda nieco przeszacowane, za to pięknie
się prezentują. Warto więc wydobyć pełnię
ich mocy, instalując na nich Linuksa.
półroczna
165 zł
Zamówienia i obsługa prenumeraty:
tel. +48 22 742 14 55
faks +48 22 742 14 56
subs@linux-magazine.pl
Linux Magazine
u
l. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
www.linux-magazine.pl, info@linux-magazine.pl
tel./fax +48 22 22 742 14 55
Wydawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane w piśmie
i na towarzyszących mu nośnikach informacje i oprogramowanie były
poprawne i przydatne, jednakże Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za efekty wykorzystania ich, w tym nie gwarantuje poprawnego działania
programów.
Zawartość nosników CD-ROM i DVD jest sprawdzana oprogramowaniem
antywirusowym przed rozpoczęciem procesu produkcji. Fizyczne uszkodzenia
nośników należy zgłaszac do działu prenumeraty.
Żaden z materiałów opublikowanych w Linux Magazine nie może być
powielany w jakiejkolwiek formie bez zgody Wydawcy. Włascicielem znaku
towarowego Linux jest Linus Torvalds.
ISSN 1732-1263; Nakład 10000 egz.
Druk:
ArtDruk - Zakład Poligraficzny
Kobyłka
www.artdruk.com
tel. +48 604 979 357
6 NOWOŚCI W JĄDRZE
Repozytorium Mercuriala
po włamaniu na kernel.org,
ograniczenia
/tmp
i dziury
w zabezpieczeniach
/proc
.
8 NOWOŚCI
11 NARZĘDZIA
4
MARZEC 2012 NUMER 97
WWW.LINUXMAGAZINE.PL
W NUMERZE
MARZEC 2012
W NUMERZE
ANDROID
42
14
28
Nowości z Marketu
Androidowa lista przebojów lutego 2012.
LINUX I LAPTOPY
Optymalizujemy Linuksa
pod kątem wykorzystania na
komputerach przenośnych.
SYSTEMY PLIKÓW
Dzielenie się plikami w
środowisku mieszanym jest
łatwiejsze, gdy znamy kilka
przydatnych narzędzi.
30
AirDroid
Przekształcamy pulpit przeglądarki
z sieci lokalnej w centralę telefoniczną,
by kontrolować telefon z Androidem za
pomocą myszy i klawiatury.
50
86
SCRIBUS
Ta przeglądarka czyści
historię przeglądania i usuwa
zbędne ciasteczka.
MERKAARTOR
Bronimy się przed fi rmami
zbierającymi informacje
o użytkownikach za
pomocą ciasteczek.
32
Trzy tablety
Porównujemy trzy tablety z Androidem
w cenie poniżej 250 euro.
KNOW-HOW
37
Aplikacje dla kobiet
Podstawowe narzędzia pomocne
w codziennym życiu – nie tylko kobiet.
46
Tryb Fallback
w Gnome 3
Wracamy do ulubionego Gnome 2
dzięki trybowi fallback w Gnome 3
i kilku drobnym sztuczkom.
66
Free ESB
Porządkujemy architekturę usług
za pomocą szyny Enterprise
Service Bus.
LINUXUSER
72
Panorama
Scalamy fotografi e, tworząc efektowne
zdjęcia panoramiczne.
54
Pytania i odpowiedzi
Klaus Knopper odpowiada na pytania
dotyczące Linuksa i obala mity na
temat pamięci fl ash.
79
Wiersz poleceń: GNU Info
Jeżeli strona podręcznika to za mało,
zawsze możemy skorzystać z formatu
dokumentacji GNU.
42
Linux i laptopy
Dostosowujemy Linuksa do swojego
modelu laptopa za pomocą kilku
prostych sztuczek.
59
Fog
Tysiąc systemów do instalacji?
Fog poradzi sobie z nimi w jedno
popołudnie!
50
Scribus
Przygotowanie publikacji staje się
proste dzięki współpracy Scribusa
z GIMP-em i Inkscapem.
82
Workspace: Notujemy
Nigdy o niczym nie zapomnimy dzięki
Boomowi, Note, Yokadi, Pygmynote
i innym narzędziom do notowania.
64
Lekcje
bezpieczeństwa:
Interop
Jak w bezpieczny sposób
przygotowywać aplikacje
międzyplatformowe?
86
Merkaartor
Tworzymy własne mapy OpenStreetMap
za pomocą tego prostego edytora.
12
“Lisa”
• Popularna dystrybucja Linuksa oparta na Ubuntu
• Bezproblemowe odtwarzanie plików multimedialnych
• Zgodność z repozytoriami Ubuntu 11.10 „Oneiric Ocelot”
5
WWW.LINUXMAGAZINE.PL NUMER 97 MARZEC 2012
[ Pobierz całość w formacie PDF ]